Ponuka

Výroba profesionálnych generátorov ozónu a zariadení na ozónovanie

Ponuka výrobkov sa nachádza na stránke VÝROBKY

Priemyselná a medicínska dezinfekcia

Naša firma má viac ako 250 generátorov ozónu s celkovou výkonnosťou presahujúcou 3 kg ozónu za hodinu. Preto môžeme začať každú zákazku bez ohľadu na jej rozmer.
Zaoberáme sa priemyselnou dezinfekciou:

 • výrobných hál
 • závodov potravinárskeho priemyslu
 • podnikov na spracovanie rýb, mäsa, ovocia a zeleniny
 • odstraňujeme bakteriologické kontaminácie – reagujeme do 12 h!

Najväčšiu doterajšiu zákazku sme zrealizovali vo výrobnej hale s plochou 12000 m3 pri použití viac ako 90 generátorov ozónu s celkovou výkonnosťou 1 kg ozónu za hodinu.
V prípade, ak firma v ktorej máme vykonať dezinfekciu nemá vlastné mikrobiologické laboratórium, poskytujeme pomoc pri odbere vzoriek pred a po poskytnutí služby za účelom potvrdenia úspešnosti našich služieb.
Pozývame Vás, aby ste sa oboznámili s odbornou vedeckou literatúrou o použití ozónu v širokom potravinárskom priemysle. Pracujeme pre medzinárodné koncerny potravinárskeho odvetvia. Vzhľadom na to, že sme podpísali zmluvu o zachovávaní mlčanlivosti, máme úctu voči Zákazníkom a preto ich obchodné mená nezverejňujeme.
Okrem iného sa zaoberáme aj dezinfekciou nemocníc a lekárskych ambulancií.

 1. Použitie ozónu v potravinárskom priemysle
 2. Použitie ozónu v sektore spracovania rýb
 3. Zoznam baktérií a vírusov ničených ozónom
 4. Dezinfekcia nemocničných priestorov
 5. Ozón pri skladovaní obilia

Odstraňovanie pachov

Zaoberáme sa úspešným odstraňovaním pachov rôzneho pôvodu, najmä :

 • pachy z cigariet
 • zvieracie pachy
 • pachy zatuchlín (spolu so sušením a skúmaním hladiny vlhkosti)
 • priemyselné a výrobné pachy
 • pachy pripálenín

Odstraňovanie alergénov a roztočov

Ozón ničí roztoče a iné alergény. Odporúčame zákrok ozónovania pre všetkých alergikov. Ak máte možnosť využiť tento zákrok ozónovania v miestnostiach aspoň jedenkrát za kvartál – zmizne 90% domácich alergénov. Úspech zaručený!

 1. Ozón pri alergii
 2. Alergény ničené ozónom

Školenia

Program školenia obsahuje nasledujúce otázky:

 • vedecké základy týkajúce sa ozónu
 • obsluha generátorov ozónu
 • vykonávanie úspešných zákrokov ozónovania v teórii a praxi
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri poskytovaní služieb ozónovania
 • marketing

Po absolvovanom školení, účastník získava status Autorizovaného dodávateľa. Opýtajte sa na úspechy vyplývajúce z titulu Autorizovaného dodávateľa: Autorizovaný dodávateľ
Cena školenia - 800 PLN bez DPH